Afvalverwerking

Ongeveer 60% van het ingezamelde afval kan gescheiden worden en vervolgens op een gepaste manier gerecycleerd worden. Dit bespaart nieuwe grondstoffen en een berg energie, waardoor afval zelf een waardevolle grondstof wordt.

De afvalverwerking gaat gepaard met verschillende manipulaties zoals transporteren, scheiden, verwerken waardoor er enorm veel stof ontstaat. Dit creëert : 

  • Onveilige werkomstandigheden op het bedrijf / arbeidsongevallen
  • Stofhinder in de omgeving als in het bedrijf waardoor veel schade kan ontstaan
  • Brand als gevolg van opgestapelde afvalmaterialen 
  • Geurhinder

Ten einde de werkomgeving en buurtomgeving te vrijwaren van stof worden Spraystream-technologie toegepast. Hiervoor zijn volgende machines beschikbaar : 

  • Standaard vernevelaars
  • Op maat-gemaakte misting installaties

De toestellen kunnen gehuurd of gekocht worden, neem gerust contact op voor meer informatie.

Recyclage

Recyclage is in hoofdzaak het opnieuw gebruiken van materialen voor een soort gelijk doel zoals zoals papier, hout, glas, plastic, … of om te gebruiken voor maken van energie. Voorafgaand wordt het afval goed gesorteerd ten einde een maximaal percentage te kunnen recuperen.

Het productie-proces kan afhankelijk van de grondstof, enorm veel stof veroorzaken, stofbestrijding is hierdoor een belangrijk deel van het productie-proces met : 

  • Vernevelkanon
  • Op maatgemaakte vernevelingsinstallatie

Onze ruime ervaring in de sector kan ook bij u een toegevoegde waarde zijn, neem gerust contact met ons, wij helpen u graag verder.

 

terug naar overzicht