Asbestverwerking

Inademen van asbest kan na lange tijd kanker in de longen, longvlies of buikvlies veroorzaken.  Vooral mensen die door hun werk veel en langdurig met asbest hebben gewerkt zijn een groot risico. Asbesthoudend materiaal levert vooral gevaar op als het op de verkeerde manier verwijderd of bewerkt wordt omdat er vezels kunnen vrijkomen.

Tijdens afbraakwerken of verwerking waar asbest aanwezig is, komen steeds vezels vrij. De ideale manier om gecontroleerd deze te laten neerslaan is met de Spraystream-technologie, de efficiente verneveling zorgt voor het gecontroleerd neerslaan van de vezels zodanig dat deze niet meer kunnen ingeademend worden, en verspreid worden in de omgeving.

Onze expertise kan veel leed voorkomen, neem gerust contact voor meer informatie.

 

terug naar overzicht