Obróbka azbestu

Innowacyjne wyrzutnie mgły Spraystream wyłapują z powietrza szkodliwe włókna azbestu.

Azbest jest bardzo szkodliwy dla zdrowia. Częsty kontakt z tą substancją może prowadzić do poważnych chorób, często po wielu latach od pierwszego kontaktu. Szczególnie duże ryzyko mają osoby, które często stykają się z azbestem w związku z wykonywaną pracą. Podczas prac rozbiórkowych pracownicy często mają kontakt z materiałami zawierającymi azbest. Jeśli te materiały nie zostaną usunięte prawidłowo, uwolnione zostaną szkodliwe włókna. Nasza wydajna technologia Spraystream kontroluje uwalnianie tych włókien, aby uniemożliwić ich wdychanie. Używając naszych armatek mgłowych, toksyczne cząsteczki azbestu są pochłaniane przez mgłę, a następnie opadają na ziemię. Zapewnienie, że możesz znów swobodnie oddychać.

Popu­lar­ne roz­wią­za­nia do obrób­ka azbestu

Mini trolley 001 Spraystream Mini Trolley Light Więcej szczegółów
Spraystream S2 2 Trolley SS25i Spraystream S2.2 Trolley Więcej szczegółów
Skontaktuj się z nami
Chętnie pomożemy Państwu w naszych innowacyjnych rozwiązaniach