Przetwarzanie odpadów

Najnowocześniejsze systemy rozpylaczy do ograniczania uciążliwości pyłu i zapachów podczas przetwarzania odpadów.

Przetwarzanie odpadów jest ważne, aby uczynić planetę bardziej zrównoważoną. Około 60% zebranych odpadów jest oddzielanych, a następnie poddawanych recyklingowi. W ten sposób oszczędzamy wiele cennych surowców i energii. Firmy przetwarzające odpady transportują, segregują i przetwarzają odpady, które powodują powstawanie pyłu. To również nieuchronnie powoduje uciążliwość zapachową. Prowadzi to nie tylko do niebezpiecznych i niezdrowych warunków pracy, ale także znacznie zwiększa ryzyko pożaru. Firma Spraystream opracowała szereg innowacyjnych maszyn, aby przeciwdziałać tym zagrożeniom. Armatki mgłowe zmniejszają roznoszenie pyłu o około 90%. Opracowaliśmy również inteligentne systemy modułowe, które rozwiązują problemy z pyłem i zapachami w samej maszynie, specjalnie dla kruszarek i rozdrabniaczy. Potrzebujesz bardziej zdecydowanego rozwiązania? Tworzymy również niestandardowe rozpylacze i systemy dysz stałych. W ten sposób zawsze gwarantujemy najlepsze możliwe rozwiązanie dla naszych klientów.

Popu­lar­ne roz­wią­za­nia do prze­twa­rza­nie odpadów

Spraystream Wallmount version Spraystream Wallmount Więcej szczegółów
Spraystream Tower S4 0 S30 0 SS35i 100i Spraystream Tower Więcej szczegółów
Skontaktuj się z nami
Chętnie pomożemy Państwu w naszych innowacyjnych rozwiązaniach