https://www.spraystream.com/uploads/videos/Wheel-washing-loop-576.mp4 https://www.spraystream.com/uploads/videos/Wheel-washing-loop-1024.mp4 https://www.spraystream.com/uploads/videos/Wheel-washing-loop-1280.mp4 https://www.spraystream.com/uploads/videos/Wheel-washing-loop-1920.mp4

Rengjøring av hjul for lastebiler

En opti­mal smuss­kon­troll av laste­bi­lens hjul

Spraystream hjulrensesystemer

Hjulvaskingsanlegg for lastebiler er avgjørende i bransjer der store lastebiler og tungt utstyr regelmessig kjører på asfalterte overflater eller terreng, noe som kan føre til at smuss, rusk og andre forurensninger bygger seg opp på hjulene. Disse forurensningene kan være skadelige for miljøet, kan forårsake skade på veibanen, og kan også føre til sikkerhetsfare for andre kjøretøy på veien.

Grundig, periodisk rengjøring er derfor ofte nødvendig, men tidkrevende. Spraystream automatiske hjulvaskesystemer tilbyr en rask og komplett løsning.

Spraystream presenterer et hjulvaskesystem som enkelt og fullstendig kan installeres over bakken. Flere komponenter kan derfor lett plasseres ved siden av hverandre for å oppnå flere hjulrotasjoner på trucken (for eksempel ved tung søle).

En effek­tiv og effek­tiv installasjon

Stol på Spraystream pålitelighet

Med Spraystream hjulvaskesystem kan du forvente optimal pålitelighet takket være høy ytelse og materialer av høy kvalitet. Ved å jobbe med Spraystream kan du sikre at installasjonen er designet for å være effektiv, effektiv og i samsvar med alle relevante (miljømessige) forskrifter.

Det tas hensyn til en kombinasjon av optimale resultater for hjulvask og optimalt energi- og vannforbruk.

Spraystream hjulvasker gjenbruker vann, hver gang renset ved sedimentering. I tillegg til at ingen kjemiske løsemidler brukes, gjør dette systemet veldig naturvennlig. Videre er systemet selvrensende, og krever lite vedlikehold.

Et Spraystream hjulvaskesystem gir en rask rengjøring for minst 150 lastebiler om dagen.

Kontakt oss for et gratis tilbud
Kjøpe eller leie et vaskesystem?